Jochen Kublik – Between the worlds

Exact 10 jaar geleden, in 2010, toonden wij reeds de tekeningen en het grafisch oeuvre van de Duitse kunstenaar Jochen Kublik. We vonden het dan ook evident om de recente evolutie in zijn werk aan U voor te stellen.

Waar wij vroeger reeds kennis maakten met zijn kleurrijke prenten, geïnspireerd door zijn rijke fantasiewereld, ontmoeten wij nu een meer ervaren en bereisde kunstenaar. De laatste decennia heeft Jochen Kublik heel veel succes gekend in Azië, vooral in  China .Hij verbleef dan ook meerdere malen voor langere tijd op dit boeiend continent. Het kan dan ook  niet anders dat er sporen van deze ervaring in zijn werk terug vinden zijn.

In de titel van deze tentoonstelling is  duidelijk de levensfilosofie van Jochen Kublik terug te vinden, hij leeft letterlijk en figuurlijk tussen verschillende werelden, niet enkel de  reële wereld  in al zijn afwissellende vormen en contrasten, tussen Oosterse en Westerse culturen maar ook de andere wereld,de subjectieve, die hij als reizende kunstenaar zeer intens ervaart.

De kunstenaar put zijn inspiratie uit al deze verschillende bronnen. Hij weigert een keuze  te maken en werkt elk thema uit in een volwaardige cyclus, om dan weer met dezelfde overtuiging  en energie aan een ogenschijnlijk volledig ander thema te beginnen.

Een van de blijvende inspiratiebronnen is het dier, als natuurliefhebber en dierenvriend  observeert hij zijn onderwerpen en legt hij op een humoristische manier  de link tussen het onbewuste gedrag van het dier en menselijke karaktertrekken en onhebbelijkheden.

Aan de andere kant zijn er de bijna fotorealistische  observaties van het vrouwelijk naakt .Jochen Kublik is een fervente fotograaf die nadien in harmonische composities  het lijnenspel van het lichaam in diepzwarte mezzotinten vastlegt. Op weer andere ogenblikken maakt hij harmonische composities van bloemen, vlinders en nostalgische voorwerpen die hij op  zijn weg tegenkwam.

De reizen van zijn fantasie zijn eindeloos, hij bezoekt niet enkel bestaande landen maar ook sprookjeswerelden. De dynamiek van beweging, tijd en ruimte trekt hem aan en laat hem telkens nieuwe wegen ontginnen.

Deze kosmopolische Westfaler is op reis “ between the worlds” en het is aan de toeschouwer om die te ontdekken in zijn kunstwerken.