Bosteels Peter

Houtgraveur

Engraving Basta
Engraving Basta
Holding Back Print
Holding Back Print
Martyr V composition
Martyr V composition

“Het melancholische licht dat zo typisch is voor de laat 18e eeuwse ‘gravure de teinte’ is me steeds blijven intrigeren.

Omdat tactiele creatie tegenwoordig steeds meer in het gedrang dreigt te komen tegenover de snelle, indirecte beeldvorming wil ik in mijn visualisaties een tegengewicht vormen en tevens een link leggen tussen oude en nieuwe visies.

Inhoudelijk poog ik meerdere lagen te gebruiken. Lagen die teruggrijpen naar klassieke meesters zowel op beeldend als technisch gebied, maar die ook spreken over hedendaagse problematieken en persoonlijke ervaringen. De schijnbaar tegenstrijdige actie van de lange creatietijd en de vernietiging van de uiteindelijke resultaat zet nog meer de nadruk op deze stellingname. Met het vernietigen wil ik aandacht vragen voor de tactiele meerwaarde van manuele creatie maar ook het relativeren van datzelfde aspect. Ook de presentatie speelt hierin een rol.”

Peter Bosteels (55) is meer dan vijfendertig jaar houtgraveur. Na zijn studie aan Sint Lukas en het Nationaal Hoger instituut te Antwerpen werd hij aangesteld aan de koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen als docent hoogdruk.

Hij is coördinator van de afdeling Vrije Grafiek en heeft verschillende jaren gezeteld in de Departementsraad en ook in het inrichtingsorgaan van de AP-hogeschool en in verschillende commissies en raden.

Naast de Academie is hij actief in o.a. KoMASK en ARTOS.

Reeds verschillende jaren wordt hij nationaal en internationaal gevraagd als gastdocent, als jurylid of als deelnemer en curator van tentoonstellingen.

Epreuve d'Artiste
2021-08-29 18:35:11
galerij, grafiek, gallery, graphic arts, Epreuve d'artiste
top, top-left, top-right, background
square, portrait, landscape, big
75%, 50%, 25%